Vedci varujú: Ak ľudia nezmenia prístup k planéte, čaká nás viac pandémií

Text: Oludoch.sk | Foto: Toa Heftiba, StockSnap, CC0 | Video: Editori.sk | Publikované: 11. mája 2020

Svetová pandémia koronavírusu nás ako ľudstvo zasiahla nepripravených. Priamo sa dotkla našich každodenných životov a jej ekonomické následky budeme pociťovať ešte niekoľko rokov. Vedci ale upozorňujú, že koronavírus „môže byť len začiatok“ a ak ľudstvo neprestane drancovať planétu, v budúcnosti nás môže čakať viac podobných pandémií.

Tip: Ak sa vám nechce čítať, pod článkom nájdete videosúhrn.

Cicavce, vodné živočíchy a vtáky prenášajú podľa odhadov 1,7 milióna neidentifikovaných vírusov, ktorými sa môže nakaziť aj človek. Zvieratá na tieto vírusy často neochorejú, no môžu byť nebezpečné, ak sa dostanú do kontaktu s ľuďmi.

„Ktorýkoľvek z nich sa môže stať ďalšou ,chorobou X’ – potenciálne možno ničivejšou a smrteľnejšou ako Covid-19,“ píšu experti z IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services).

Jediný spôsob, ako tomu zabrániť je zmeniť náš postoj k ochrane planéty a zvierat. Vedci, ktorí publikovali článok, sú presvedčení, že za aktuálnu pandémiu Covid-19 môžeme viniť jedine seba.

Posledné pandémie sú priamym výsledkom ľudskej činnosti. Môže za to rastúce odlesňovanie, nekontrolované rozširovanie poľnohospodárstva, rozvoj infraštruktúry, neregulovaný obchod so zvieratami, zneužívanie voľne žijúcich zvierat, aj nárast leteckej dopravy.

Aktivity ľudstva vytvorili dokonalé prostredie pre prenos chorôb z voľne žijúcich zvierat na ľudí a tým aj pre vypuknutie pandémie.

Ak tomu chceme zabrániť, musíme zmeniť náš prístup k planéte. To zahŕňa zásadnú systémovú reorganizáciu naprieč všetkými technologickými, ekonomickými aj sociálnymi faktormi.

Musíme zmeniť svoje ciele, hodnoty a začať presadzovať spoločenskú zodpovednosť vo všetkých odvetviach. To si vyžaduje prísne environmentálne regulácie a zmenu v myslení ako takom.

Zdroje informácií:
Independent
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services

a