Muži zomierajú na koronavírus častejšie ako ženy. Nevie sa prečo

Text: Oludoch.sk | Foto: Burst/StockSnap | Publikované: 25. apríla 2020

Koronavírus nie je rovnako rizikový pre všetky skupiny obyvateľstva. Vieme, že jeho priebeh je omnoho ťažší a nebezpečnejší pre starších ľudí alebo tých, ktorí majú špecifické zdravotné problémy. Vedeli ste ale, že rozdiel je aj naprieč pohlaviami?

Podľa informácií Svetovej zdravotníckej organizácie, 63 percent obetí koronavírusu boli muži. V Číne, kde sa nový vírus prvýkrát objavil, bola miera úmrtnosti mužov 2,8%, zatiaľ čo u žien to bolo len 1,7% (píše sa o tom v tomto výskume).

Podobné rozdiely medzi pohlaviami môžeme pozorovať aj v ďalších krajinách vrátane Francúzska, Nemecka, Iránu či Južnej Kórei. Prečo ale koronavírus takýmto spôsobom „diskriminuje“ ľudí podľa ich pohlavia? V skutočnosti na to nepoznajú jasnú odpoveď ani samotní vedci.

V prvých fázach nákazy sa verilo, že za to môže fajčenie. V Číne totiž fajčí takmer 50% mužov, zatiaľ čo zo žien fajčia len približne 2%. Zdravšie pľúca u nefajčiarok mohli mať za následok to, že sa ženám darilo s koronavírusom bojovať lepšie.

V ostatných častiach sveta ale rozdiel medzi fajčiarmi a fajčiarkami nie je tak vysoký. V Spojenom kráľovstve, kde majú muži dvojnásobnú úmrtnosť, fajčí 16,5% mužov a 13% žien. Fajčenie teda zrejme nezohráva hlavnú rolu v prípade rozdielov v úmrtnosti naprieč pohlaviami.

Ďalším dôvodom zvýšenej úmrtnosti mužov môže byť ich správanie. Niektoré štúdie dokazujú, že muži si menej často umývajú ruky, používajú menej mydla, menej často navštevujú doktorov a častejšie ignorujú verejné zdravotnícke opatrenia. Takéto návyky sa samozrejme líšia od človeka k človeku, ale ako celok môžu mať vplyv na otázku vyššej úmrtnosti mužov.

Niektorí vedci veria, že v tomto prípade hrajú rolu najmä biologické rozdiely medzi mužmi a ženami, keďže zvýšenú úmrtnosť mužov pozorujeme v rôznych krajinách a kultúrach.

Starší výskum odhalil, že muži majú vrodenú horšiu imunitu proti niektorým infekciám, vrátane HIV či hepatitídy C. Koronavírusy v tejto štúdii skúmané neboli, ale aj v ich prípade môžu byť výsledky podobné.

Ďalším faktorom môžu byť aj hormóny v našom tele. Je preukázané, že ženský pohlavný hormón estrogén, ktorého majú muži len minimum, zvyšuje antivírusové reakcie imunitných buniek. Navyše, veľa génov, ktoré regulujú imunitný systém, sú uložené v chromozóme X. Kým muži ho majú jeden, ženy dva.

Zdroj informácií:

The Guardian
CNN
WHO

a