Koľko mimozemských civilizácií je v galaxii? Toto číslo prekvapí

Text: Oludoch.sk | Foto: Stephen Rahn | Video: Editori.sk | Publikované: 29. júna 2020

V dnešnej dobe už väčšina odborníkov existenciu mimozemského života nezavrhuje a sú skôr presvedčení, že sme ho len ešte nenašli.

Tip: Ak sa vám nechce čítať, pod článkom nájdete videosúhrn.

Existuje vo vesmíre život aj mimo našej modrej planéty? Odpoveď na túto otázku hľadajú vedci už desaťročia – prakticky odkedy im to umožňuje moderná technika.

Jediný inteligentný život vo vesmíre, ktorý poznáme, sa nachádza na Zemi. Je preto veľmi ťažké odhadnúť, ako môže vyzerať mimozemský život a koľko vyspelých tvorov sa vo vesmíre nachádza.

Vo vesmíre je život

Anglickým vedcom sa ale vďaka novej metóde podarilo vyčísliť, koľko vyspelých civilizácií by sa mohlo nachádzať v našej galaxii.

Podľa vedcov z Univerzity v Nottinghame by sa malo v Mliečnej dráhe nachádzať 36 vyspelých civilizácií, s ktorými môžeme nadviazať kontakt. Svoju teóriu publikovali v časopise The Astrophysical Journal.

„Po prvýkrát sa nám podarilo odhadnúť počet aktívnych, inteligentných a komunikácie schopných civilizácií, ktoré by sme mohli prípadne kontaktovať a zistiť, či je vo vesmíre aj iný život. Je to mimoriadne dôležité a vzrušujúce,“ nadchýňa sa Christopher Conselice, profesor astrofyziky na Univerzite v Nottinghame.

Ako vyrátať počet civilizácií vo vesmíre

Pri výpočte konkrétneho čísla vedci vychádzali zo staršej rovnice, ktorú formuloval Frank Drake v 60. rokoch minulého storočia. V nej sú zahrnuté viaceré faktory ako napríklad počet planét vhodných pre život, priemerný počet hviezd či čas, ktorý civilizácia potrebuje, aby bola vyspelá natoľko, že bude schopná vysielať signály do vesmíru.

Vedci vylepšili Drakeovu rovnicu o nové údaje a predpoklady. Výsledkom je teoretický počet civilizácií, ktoré sa nachádzajú v jednej galaxii. Na druhej strane, odborníci nepredpokladajú, že sa nám podarí nadviazať kontakt s niektorou z nich.

Aj tá najbližšia je vzdialená niekoľko tisícok svetelných rokov, takže jej signály bude schopné zachytiť až o tisícky rokov.

Videosúhrn

Zdroje informácií:
Guardian
IOP Science
Universe Today

a