40% nakazených koronavírusom nemá žiadne symptómy

Text: Oludoch.sk | Foto: Matt Moloney, StockSnap | Video: Editori.sk | Publikované: 3. augusta 2020

Podľa nových dát je počet ľudí, ktorí sa nakazia koronavírusom a nepociťujú žiadne symptómy ešte väčší, ako sme si mysleli. Na druhej strane, nie každý z nich musí byť aj prenášač.

Tip: Ak sa vám nechce čítať, pod článkom nájdete videosúhrn.

Aj keď je aktuálne koronavírus medicínskou témou číslo jedna a krajiny investujú veľké peniaze na jeho výskum, stále o ňom nemáme dostatok informácií. A dokonca aj tie, čo máme, sa neustále menia, pretože výskum tejto novej choroby napreduje.

Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) momentálne aktualizovalo usmernenie so štatistikami o nakazených.

Prenášači, ktorí nie sú chorí

Podľa najnovších dát sa odhaduje, že približne 40 % osôb, ktoré sa nakazia koronavírusom, nemá žiadne symptómy. To znamená, že chorobu prekonajú bez toho, aby vôbec tušili, že sú chorí.

Ide o mierne zvýšenie, keďže ešte pred dvoma mesiacmi odborníci odhadovali počet pacientov bez príznakov choroby na 35 %. Šanca na to, že takíto pacienti nakazia ďalších ľudí, je podľa najnovších dát až 75 %.

Odborníci z CDC vypočítali aj „úmrtnosť na chorobu.“ Tá sa momentálne odhaduje veľmi ťažko, pretože medzinárodné štatistiky o počte nakazených a úmrtí nezachytávajú celú populáciu, ale iba jej časť.

Koľko ľudí zomrie na Covid

Keďže časť chorých ľudí nevykazuje žiadne symptómy, alebo len mierne príznaky, s ktorými sa nepôjde dať testovať, v štatistikách sa neodzrkadlia. Navyše, líši sa aj prístup jednotlivých krajín k postupu testovania a hlásenom výskyte nakazených.

V CDC preto zarátavali počet úmrtí v prípadoch, ktoré boli odhalené, ale aj tých bez symptómov, vďaka čomu je výsledné číslo presnejšie. Podľa najnovších zistení je úmrtnosť COVID-19 na úrovni 0,65%.

Videosúhrn

Zdroj informácií:
Science Alert

a