Pacientov s COVID-19 trápi po vyliečení únava

Text: Oludoch.sk | Foto: Gregory Pappas / Unsplash | Video: Editori.sk | Publikované: 7. októbra 2020

Vyliečiť sa z COVID-19 neznamená, že človek má vyhrané. Ukazuje sa, že pacientov po prekonaní tejto choroby trápia ďalšie problémy.

Tip: Ak sa vám nechce čítať, pod článkom nájdete videosúhrn.

Centrom pozornosti vedcov aj lekárov je momentálne najmä COVID-19. Skúmajú sa jeho účinky na ľudské telo a hoci od vypuknutia pandémie sa nám podarilo zistiť veľa informácií o krátkodobých účinkoch a príznakoch, stále nemáme dostatok informácii o dlhodobých účinkoch, ktoré pretrvávajú aj po vyliečení. Jedným z najčastejších je dlhodobá únava.

S týmito závermi prišla nová štúdia vedcov zo St. James’s Hospital v írskom Dubline. Tí monitorovali hospitalizovaných pacientov a zamestnancov nemocnice s COVID-19 po prekonaní choroby.

Únava pretrváva týždne

Zo 128 chorých až 52% hlásilo pretrvávajúcu únavu a to aj 10 týždňov po tom, ako boli oficiálne vyhlásení za klinicky vyliečených.

V rámci štúdie sledovali 71 ľudí, ktorí boli hospitalizovaní pre vážnejší priebeh choroby a 57 zamestnancov nemocnice, ktorí mali miernejšie príznaky. Zaujímavé je, že výskyt dlhodobej únavy bol pri oboch skupinách – a teda nezáležalo na tom, či bol pacient hospitalizovaný alebo nie.

S únavou sa častejšie stretávali ženy. Aj keď počet mužov a žien bol v štúdii vyrovnaný, 2 z 3 prípadov dlhodobej únavy sa týkalo žien. Väčšiu pravdepodobnosť na tento príznak mali osoby, ktoré v minulosti trpeli depresiami alebo úzkosťou.

„Príznaky infekcie SARS-CoV-2 boli dobre charakterizované, strednodobé a dlhodobé následky však zostávajú nepreskúmané,“ upozorňuje jeden z autorov výskumu, Liam Townsend. Vedci sa zhodujú, že je potrebné venovať viac úsilia skúmaniu dlhodobého vplyvu nového koronavírusu na pacientov.

Dôkazov o únave je viac

Nejde o prvý výskum, ktorý dokazuje, že problémy pacientov pretrvávajú aj po vyliečení. V Taliansku napríklad robili výskum vyliečených hospitalizovaných pacientov a zistili, že až 87% pociťovalo aspoň jeden príznak 60 dní po tom, čo ochoreli – najčastejšie šlo o problémy s dýchaním a únavou.

Britskí vedci zas zistili, že problémy pacientov môžu trvať dlhšie ako 3 mesiace u viac ako 60-tisíc ľudí. V niektorých prípadoch to dokonca môže byť až pol roka.

Videosúhrn

Zdroje informácií:
Science Alert
MEDRXIV
Science Media Center
Guardian

a